Borsa Sözlüğü

A

 • Aracı Kuruluş: Yatırımcıların hisse senedi alış-satış emirlerini Borsa İstanbul'a ileten, belli yetkilere sahip kurumlar. (daha fazlası)
 • Aracı Kuruluş Varantı: bkz. Varant
 • Ayı Piyasası: Gelecek hakkında karamsarlığın hakim olduğu, düşüş eğilimindeki piyasalar.

B

 • BIST 100: ks. Ulusal 100 Endeksi
 • BIST 50: ks. Ulusal 50 Endeksi
 • BIST 30: ks. Ulusal 30 Endeksi
 • BİST: ks. Borsa İstanbul
 • Boğa Piyasası: İyimserliğin hakim olduğu ve yükseliş trendinde olan piyasalar.
 • Borsa: Belli ürünlerin (değerli evraklar, değerli madenler ve taşlar, döviz, ham maddeler vs.) alım-satımının belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiği piyasalar. (daha fazlası)
 • Borsa İstanbul: İnternet sitesindeki tanıma göre amacı "kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek" olan kurumdur. http://borsaistanbul.com.

E

 • Endeks: Bir grup hisse senedinin değerlerini kullanarak belli bir sektör, bölge veya genel piyasa durumu hakkında fikir sahibi olmaya yarayan finansal göstergeler. (daha fazlası)

H

 • Hisse Senedi: Bir şirketin sermayesinin bir bölümünü temsil eden ve sahibine rüçhan, kardan pay alma, oy kullanma, yönetime katılma gibi bir takım haklar sağlayan kıymetli bir evrak. (daha fazlası)
 • Hisse Senedi Kodu: bkz. İşlem Kodu

İ


L

 • Lot: Bir sermaye piyasası aracının işlem yapılabilecek en ufak birimi. (daha fazlası)

Ö

 • Özellik Kodu: Hisse senedi kodlarına ilave olarak kullanılan ve hisse senedinin çeşitli özelliklerini vurgulayan kodlar. (daha fazlası)

R


U


V

 • Varant: Sahibine belli bir hisse senedini önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı sunan finansal enstrüman. (daha fazlası)

X


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder